Tobias Bengtsson
Västra avdelningen
Wistrand Advokatbyrå
Box 11920
404 39 GÖTEBORG

Magdalena Berg
Stockholmsavdelningen
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 5719
114 87 STOCKHOLM

Ann Bokinge
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 STOCKHOLM

Darragh Byrne
Stockholmsavdelningen
Linklaters Advokatbyrå AB
Box 7833
103 98 STOCKHOLM

Carl-Adam Drakenberg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Westermark Anjou AB
Box 16030
103 21 STOCKHOLM

Helena Eriksson
Stockholmsavdelningen
Flood Advokatbyrå KB
Box 2056
103 12 STOCKHOLM

Filip Funck
Södra avdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1064
251 10 HELSINGBORG

Jenny Gemzell
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 STOCKHOLM

Karl-Johan Grundström
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå
Box 1050
101 39 STOCKHOLM

Johan Hedberg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Hans Bredberg AB
Box 7261
103 89 STOCKHOLM

Niclas Hermansson
Södra avdelningen
Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB
Box 4501
203 20 MALMÖ

Elisabeth Hoffnell
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 14240
104 40 STOCKHOLM

Mats Hävermark
Stockholmsavdelningen 
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 STOCKHOLM

Niclas Ihrsén
Stockholmsavdelningen
Advokatbyrån Gulliksson AB
Box 55631
102 14 STOCKHOLM

Hannah Kaber
Södra avdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 4255
203 13 MALMÖ

Tobias Karlsson
Södra avdelningen
Herslow & Holme HB Advokatbyrå
Generalsgatan 5
211 33 MALMÖ

Kai-Erik Neij
Södra avdelningen
Wallenburg & Andersson Advokatbyrå AB
Box 1236
251 12 HELSINGBORG

Lynda Ondrasek Olofsson
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå
Box 1050
101 39 STOCKHOLM

Sarah Olsson
Västra avdelningen
Wistrand Advokatbyrå
Box 11920
404 39 GÖTEBORG

Ulrika Polland
Stockholmsavdelningen
Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
103 90 STOCKHOLM

Cecilia Rudels
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Törngren Magnell KB
Regeringsgatan 38
111 56 STOCKHOLM

Katrin Salwén
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå
Box 1050
101 39 STOCKHOLM

Dan Sandahl
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB
Box 5244
102 45 STOCKHOLM

Linda Svensson
Södra avdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1384
251 13 HELSINGBORG

Jenny Welander Wadström
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 STOCKHOLM

Rickard Wallentin
Stockholmsavdelningen
JCA Skarp Advokatbyrå AB
Box 7467
103 92 STOCKHOLM

Per Wiesel
Norra avdelningen
Advokatfirman Abersten HB
Box 1031
824 11 HUDIKSVALL

Caroline Wikström
Stockholmsavdelningen
Eversheds Advokatbyrå AB
Norrlandsgatan 16
111 43 STOCKHOLM

Rättelse av cirkulär nr 26/2008

Göran Thyresson
Västra avdelningen Advokat Göran Thyresson
Gunnar Wennerbergsgatan 5
532 32 SKARA

Beslutet om utträde avseende Göran Thyresson upphävs.


Utträdda ledamöter

Matilda Afzelius, Göteborg per den 1 september 2008
Rickard Arvidsson, Stockholm per den 19 januari 2009
Staffan Bergling, Stockholm per den 31 december 2008
Ida Berhin, Malmö per den 1 januari 2009
Peter Edlind, Bryssel per den 31 december 2008
Margareta Johansson, Landskrona per den 31 december 2008
Magnus Kylhed, Vallentuna per den 31 december 2008
Kerstin Lindbohm, Helsingborg per den 31 december 2008
Sofia Lundstedt, Göteborg per den 31 december 2008
Göran Miörner, Malmö per den 1 januari 2009
Björn Mothander, Stockholm per den 1 januari 2009
Mikael Nelson, Stockholm per den 12 januari 2009
Malin Barringer Nilsson, Stockholm per den 1 januari 2009
Hanna Sjöberg, Göteborg per den 5 december 2008
Helena Thorlin, Göteborg per den 1 januari 2009
Birgitta Williamson, Hässleholm per den 1 januari 2009
Stefan Zetterlind, Jönköping per den 1 januari 2009

Avlidna ledamöter

Staffan Hallström, Karlstad den 7 oktober 2008
Hans-Erik Mattsson, Örebro den 24 december 2008
Lars Sandow, Umeå den 24 januari 2009