Den 19 januari lämnade Åklagarmyndigheten en ekonomisk prognos till regeringen för de angivna åren. Där anges att man beräknar en ökning av antal ärenden om cirka 15 procent till följd av ett större antal poliser, men att man också måste nyrekrytera personal sedan besparingsåret 2008.

I prognosen ingår också medel för att förstärka handläggningen av ungdomsbrott, mäns våld mot kvinnor och en fortsatt satsning mot den grova organiserade brottsligheten.

Efter besparingarna under det gångna året har myndigheten lyckats vända ett underskott till en budget i balans för 2009 – med det skedde genom tillfälliga besparingar och anslagstillskott, enligt ett pressmeddelande.

För att bibehålla en bra kvalitet i verksamheten planerar Åklagarmyndigheten att åter anställa till samma antal som före besparingarna.

Åklagarmyndighetens fullständiga budgetunderlag för 2010-2012 kommer att lämnas till regeringen under februari.

Se Åklagarmyndighetens ekonomiska prognos här.