Människorättsadvokaten Mary Robinson valdes till Irlands första kvinnliga president 1990. Innan dess arbetade hon som advokat (barrister) i Irland och drev flera MR-mål i Europadomstolen för mänskliga rättigheter och i flera irländska domstolar. Hon har också undervisat i juridik vid Trinity College Dublin.

1997 utsågs hon till FN:s särskilda representant för mänskliga rättigheter - på den posten stannade hon till 2002. För närvarande är hon chef och grundare av tankesmedjan Realizing Rights: The Ethical Globalisation Initiative.

Sedan 2005 har Mary Robinson varit medlem av ”The Eminent Jurists Panel on Terrorism, Counter-Terrorism and Human Rights”, som skapades av den internationella juristkommissionen, ICJ, för att studera de globala effekterna av kampen mot terrorismen på de mänskliga rättigheternas område.

Första gången Mary Robinson valdes in i den internationella juristkommissionen var 1987, men bara några år senare avgick hon till följd av uppdraget att bli Irlands president.

Hon efterträder lagman Arthur Chaskalon, som innehaft posten från 2002-2008.

Läs mer här.