Rapporten tar som utgångspunkt i diskussionen om naturkatastrofer den burmesiska regeringens ovilja att släppa in utländskt bistånd till den cyklondrabbade befolkningen i Myanmar/Burma, i maj 2008.

Där diskuteras också hur naturkatastrofer juridiskt eventuellt skulle kunna inkluderas i kriterierna för omvärldens ansvar att intervenera i en självständig nations inre angelägenheter.

Sedan tidigare har omvärldens ansvar enligt FN.s definition omfattat fyra kriterier: folkmord, etnisk rensning, brott mot mänskligheten och krigsbrott.

Rapporten, med kommentarer, har publicerats av IBA:s människorättsorgan IBAHRI, på IBA:s hemsida, i samband med att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter fyllde 60 år den 10 december 2008.

Som författare av rapporten står ICISS, International Commission on Intervention and State Sovereignty.

Läs rapporten här.