Det är International Bar Association, IBA, som tillsammans med Media Law Committee, MLC, och IBA:s människorättsinstitut, IBAHRI, startat webbsajten för yttrandefrihet.  

Syftet med sajten är att skapa ett globalt forum till stöd för advokater som arbetar med medierätt. På sajten ska man kunna söka och dela med sig av information, kunskapsinhämtning och diskutera olika frågor med kollegor från andra delar av världen. Från sajten kan man också via länkar gå vidare till en mängd olika organisationer världen över, som arbetar med att skydda yttrandefriheten.

Det kostar ingenting att bli medlem i forumet, men medlemmar erbjuds tillgång till en stor mängd länkar och databaser och information om rättsläget vad gäller yttrandefrihetsfrågor på olika håll, enligt IBA.

Projektet med yttrandefrihetsforumet är en del av en större satsning på yttrandefrihet som IBAHRI dragit igång, med utbildning och studier av olika rättsprocesser med mera.

– I många delar av världen har advokater inte tillgång till varken utbildning eller andra informationsbanker om medierätt. Vår förhoppning är att den här webbsajten ska bidra till ett större utbyte mellan advokater och jurister på området, och till uppbyggnaden av ett nätverk av kunskap och stöd, säger Mark Stevens, chef för IBA:s människorättsinstitut MCL.

Gå till forumet för yttrandefrihet här.