Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kontakt med barn i sexuellt syfte

Ett lagförslag till ett nytt brott i brottsbalken – kontakt med barn i sexuellt syfte – kan komma att träda i kraft i juli 2009.

I dag, torsdagen den 29 januari, beslutade regeringen att hämta in Lagrådets yttrande över förslaget som tar sikte på vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte.

Enligt förslaget ska det nya brottet omfatta den som tar kontakt och vidtar någon åtgärd för att få till ett möte med ett barn under 15 år, i syfte att begå vissa sexualbrott. Denna kontakt kan till exempel ske på Internet.

 –  Vi vet att det förekommer kontakter med barn i sexuella syften och att dessa riskerar att leda till att barn träffar personer som utsätter dem för sexuella övergrepp. Syftet med regeringens förslag är att ytterligare förstärka det straffrättsliga skyddet för barn mot att utsättas för sådana övergrepp, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år.

Enligt regeringens förslag ska ansvarsfrihet tillämpas om det till exempel gäller två tonåringar, den ena strax över 15 år och den andra strax under.

En uppföljning av tillämpningen av det nya brottet ska initieras två år från ikraftträdandet – den 1 juli 2009.