Klimatförändringarna ger advokaterna nya arbetsuppgifter. Handel med utsläppsrätter, vindkraftsinvesteringar och satsningar på mer miljöanpassad teknik genererar uppdrag. I USA har många av de stora advokatbyråerna till och med inrättat särskilda avdelningar för klimaträtt. I Sverige ökar nu intresset för klimaträtten snabbt bland advokatbyråerna. Läs mer här.
 
Tidskriften finns att läsa i sin helhet här eller att ladda ner som