Det är i en framställan till regeringen från december 2008 som Rikspolisstyrelsen föreslagit att polismyndigheterna ska kunna få ut mer information om personer som de tar hand om. I dag har polisen begränsade möjligheter att göra slagningar i belastnings- och vapenregistren, och även att ta del av sjukvårdens uppgifter.

Rikspolisstyrelsen föreslår att sjukvården ska kunna lämna ut information till polisen om patientens sjukdomstillstånd, om patienten bedömts särskilt farlig eller benägen att använda vissa vapen, hur patienten reagerat på auktoriteter med mera.

Rikspolisstyrelsen gjorde en översyn av hur saken hanteras på landets myndigheter sedan en polisman sköts till döds i samband med ett handräckningsuppdrag i Nyköping. De föreslagna utökade befogenheterna till registerslagning syftar till att förbättra polisens möjligheter till en god riskanalys.

Läs mer på www.polisen.se.