Bertil Södermark tar emot Vänboken.

En festskrift som denna är något som vanligen tillägnas särskilt framstående professorer, mer sällan advokater. Men Bertil Södermark är ingen vanlig advokat. Han har varit verksam inom processrätten i nästan fem decennier, och dessutom varit en mycket eftertraktad skiljeman. Vid en utvärdering 2002 utsågs han av Dagens Industri till Sveriges främste processadvokat.

–  Han har också varit utomordentligt framgångsrik och drivit många mål till Högsta Domstolen. När unga läser juridik i dag kan de se Bertils namn i ett stort antal mål de läser om, konstaterar advokat Lars Göthlin, redaktör och en av vänbokens initiativtagare.

Boken innehåller, förutom en längre intervju med Bertil Södermark, artiklar av en rad framstående domare, professorer och advokater.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har bidragit med artikeln Om förtroendet för ett gammalt yrke, Disciplinnämndens ordförande Lena Lofalk Frånstedt med Några ord om intressekonflikter i det nya advokatetiska regelverket, Advokatsamfundets ordförande Thomas Nilsson har skrivit Något om besticknings- och mutbrotten.

Andra skribenter i Vänboken till Bertil Södermark är Torgny Wetterberg, Christer Söderlund, Claes Lundblad, Anders Reldén, Claes Zettermarck, Jan Kleineman, Einar Vanhainen, Johan Munck, Torkel Gregow, Michael Mohammar och Therese Isaksson, Lars Edlund, Lars Heuman, Bo G.H Nilsson, Michael Mellqvist och Per Sandén.

Utgivare av Vänboken är Norstedts Juridik.

Läs en intervju med Bertil Södermark ur Advokaten nr 5, 2006, här.