I ett brev till Vietnams justitieminister kritiserar International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) anhållandet av advokaten Le Cong Dinh, den 13 juni i år, och uppmanar Vietnamns regering att garantera yttrandefriheten för sina medborgare.

Dinh har företrätt flera demokratiförespråkare och nyligen varit ombud i en talan mot regeringen om en bauxitgruva. IBAHI skriver i sitt brev till Vietnams regering att man befarar att anhållandet har sin grund i Dinhs verksamhet som advokat. IBAHRI påpekar i brevet att Vietnams författning garanterar yttrandefrihet för medborgarna och pekar dessutom på landets folkrättsliga förpliktelser på området.

Le Cong Dinh var i Sverige för ett seminarium i början av året.

Läs mer om anhållandet av Dinh!

Läs IBA:s brev till Vietnamns justitieminister!