Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lättare få ersättning för biträde i skattemål

Förslag från Skatteförfarandeutredningen

Skatteförfarandeutredningen lämnade i förra veckan förslag till en ny skatteförfarandelag (SOU 2009:58). Lagen ska ersätta ett splittrat regelverk som är svårt att förstå.

Utredningen föreslår också ökade möjligheter att deklarera genom ombud och generösare bestämmelser om ersättning för kostnader för biträde i ärenden och mål om skatt. Rätten till ersättning ska dessutom kunna prövas redan när ett ärende eller mål inleds.

Skatteförfarandeutredningen (SOU 2009:58)