Publicisten, frilansjournalisten och författaren Dilsa Demirbag-Sten får Advokatsamfundets journalistpris 2009 för sin förmåga att med ett konstitutionellt perspektiv belysa mötet mellan det svenska rättsväsendet och det mångkulturella samhället. Priset delas ut idag vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte.

Dilsa Demirbag-Sten är född i turkiska Kurdistan och kom som sexåring till Sverige.
− Jag ser det som ett erkännande att sakkunniga noterat mina försök på området. Tanken bakom mitt skrivande är att försöka bidra med sätt för hur vi kan leva tillsammans i Sverige, säger hon. Grundförutsättningen för detta är en minsta gemensam moral som då är lagstiftningen, säger hon.

Konflikter och problem i mötet emellan rättsväsendet och invandrare beror oftast, enligt pristagaren, på att människor inte alltid förstår att här är individen den minsta samhälleliga beståndsdelen, att de liberala demokratierna vilar på fri- och rättigheter för individer och inte för olika grupper.

Demirbag-Sten ser gärna att Advokatsamfundet spelar en ännu mer aktiv roll i samhällsdebatten:
− Det vore bra om fler jurister deltog i det offentliga samtalet och ibland kanske hjälpte till att reda ut vissa begrepp, på så sätt kunde de höja nivån på diskussionen.

Priskommitténs motivering lyder: ”Dilsa Demirbag-Sten har med mod och integritet, och med ett konstitutionellt perspektiv belyst mötet mellan det svenska rättsväsendet och ett allt mer mångkulturellt samhälle.”

Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Det instiftades i samband med att Advokatsamfundet 100-årsjubilerade Priset ges till en journalist som på ett sakligt engagerat och skickligt sätt behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är
25 000 kronor.

I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår advokat Lars Edlund (ordförande), ordföranden i Regeringsrätten Sten Heckscher samt journalisten och tidigare journalistpristagaren Maciej Zaremba

Läs mer om Advokatsamfundets journalistpris och tidigare pristagare!