Camilla Appelgren
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå
Box 1050
101 39 STOCKHOLM

Sara Axelsson
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 STOCKHOLM

Ilhan Aydin
Stockholmsavdelningen 
Juristfirman Codex AB
Sveavägen 62, 3tr
111 34  STOCKHOLM

Linnea Back
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå
Box 1050
101 39 STOCKHOLM

Sara Bergdahl
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Cederquist KB
Box 1670
111 96 STOCKHOLM

Lina Bergqvist
Södra avdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1064
251 10 HELSINGBORG

Lisbeth Braathen
Södra avdelningen
Advokatfirman Collin Foyen & Co KB
Södra Förstadsgatan 1
211 43 MALMÖ

Lars Bärnheim
Stockholmsavdelningen
White & Case Advokataktiebolag
Box 5573
114 85 STOCKHOLM

Johan Christianson
Stockholmsavdelningen
Strömberg & Partners 
Box 2337
103 18  STOCKHOLM

Malin Erasmie
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Cederquist KB
Box 1670
111 96 STOCKHOLM

Mia Eriksson
Västra avdelningen
Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB
Box 2523
403 17 GÖTEBORG

Richard Folke
Stockholmsavdelningen
Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB
Box 7315
103 90 STOCKHOLM

Gregor Fridh
Södra avdelningen
Advokatfirman Advodan
Box 5097
200 71 MALMÖ

Marianne Hedberg
Stockholmsavdelningen
Landahl Öhman Advokatbyrå KB
Box 5209
102 45 STOCKHOLM

Petter Kjöllerström
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 STOCKHOLM

Lennart Landrén
Västra avdelningen
Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB
Box 2523
403 17 GÖTEBORG

Malin Löveborg
Stockholmsavdelningen
Setterwalls Advokatbyrå
Box 1050
101 39 STOCKHOLM

Åsa Nordman
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Cederquist KB
Box 1670
111 96 STOCKHOLM

Charlotta Olsson
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 14240
104 40 STOCKHOLM

Mikael Stabo
Stockholmsavdelningen
Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
103 90 STOCKHOLM

Erik Ullberg
Västra avdelningen
Wistrand Advokatbyrå
Box 11920
404 39 GÖTEBORG

Daniel Wåtz
Stockholmsavdelningen
Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
Box 16097
103 22 STOCKHOLM

Nils Åberg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Carler KB
Box 7557
103 93 STOCKHOLM

Tobias Öberg
Stockholmsavdelningen
Andulf Advokat AB
Kungsgatan 8, 5tr
111 43 STOCKHOLM


Registrerade EU-advokater

Ida Otken Eriksson, dansk advokat 
Advokatfirman Öberg & Associés AB
Box 2098
103 13 STOCKHOLM


Utträdda ledamöter

Lennart Atteryd, Malmö per den 1 maj 2009
Johan Barrefelt, Uppsala per den 1 maj 2009
Andreas Blomquist, Stockholm per den 30 april 2009
Andreas Byström, Jönköping per den 30 april 2009
Anders Hansson, Kristianstad per den 16 april 2009
Gunnar Ljungman, Uppsala per den 9 maj 2009
Mikael Ranggård, Luleå per den 1 maj 2009
Johan Singvall, Kalmar per den 1 maj 2009
Lisa Stevander, Jönköping per den 30 april 2009
Torsten Svensson, Stockholm per den 18 april 2009
Andreas Zettergren, Stockholm per den 30 april 2009

Upphävning av EU-registrering

Cristina Berna de Laborde, Malmö per den 9 maj 2009

 

Avlidna ledamöter

Hans-Erik Andersson, Sundsvall den 5 april 2009
Anders Bengtsson, Stockholm den 12 april 2009
Per Gotthard, Stockholm den 21 april 2009
Anette Gustafson, Göteborg den 3 februari 2009
Olle Wennerholm, Stockholm den 20 april 2009