Handlingarna inför advokatfullmäktige 2009 har nu skickats ut till fullmäktiges ledmöter.

Kallelse "Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund"
Föredragningslista
Valberedningens förslag (Val vid ordinarie fullmäktigemöte den 12 juni 2009)
Cirkulär, valda fullmäktige
Bokföringsreglemente
Motion