Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Internutredningar samlas under Rikspolisstyrelsen

Förslag från Rikspolisstyrelsen ska stärka förtroendet för internutredningar.

Rikspolisstyrelsen föreslår att Polisens verksamhet med internutredningar samlas centralt i stället för ute på polismyndigheterna. Syftet är att stärka förtroendet för internutredningar inom Polisen.

På regeringens uppdrag har Rikspolisstyrelsen utrett organisationen för internutredningar. Rikspolisstyrelsen föreslår bland annat:

  • att internutredningsverksamheten i organisatoriskt hänseende ska ligga direkt under Rikspolisstyrelsens styrelse.
  • att de sex internutredningsenheter som nu finns (i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Västerås och Umeå) ska finnas kvar men ingå Rikspolisstyrelsens organisation.