Rikspolisstyrelsen föreslår att Polisens verksamhet med internutredningar samlas centralt i stället för ute på polismyndigheterna. Syftet är att stärka förtroendet för internutredningar inom Polisen.

På regeringens uppdrag har Rikspolisstyrelsen utrett organisationen för internutredningar. Rikspolisstyrelsen föreslår bland annat:

  • att internutredningsverksamheten i organisatoriskt hänseende ska ligga direkt under Rikspolisstyrelsens styrelse.
  • att de sex internutredningsenheter som nu finns (i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Västerås och Umeå) ska finnas kvar men ingå Rikspolisstyrelsens organisation.