På torsdag frågar riksdagens konstitutionsutskott ut statsminister Fredrik Reinfeldt. Utfrågningen ska bland annat handla om regeringens hantering av den så kallade FRA-lagen.

Anmälarna Thomas Bodström och Anders Karlsson vill få utrett om regeringen med sin korta remisstid och snabba beslutsprocess brutit mot regeringsformens 7 kap. 2§, som kräver att regeringen inhämtar ” behövliga upplysningar och yttranden” från berörda myndigheter och ger sammanslutningar och enskilda möjlighet att yttra sig. Anmälarna pekar på att förslaget skickades ut på remiss den 22 december på eftermiddagen. Remisstiden var satt till den 8 januari och tre dagar senare skulle regeringen fatta beslut. Hela beredningen pågick alltså under en tid då myndigheter och organisationer har minimal bemanning på grund av jul- och nyårshelgen.

Utfrågningen hålls på torsdag den 2 april, kl. 9.30-12.00, i Andrakammarsalen, ingång från Riksplan. Den kan också följas via webb-tv och SVT 24.

Läs mer!