Igår, den 15 mars 2009 trädde lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Advokater omfattas av lagstiftningens bestämmelser när de deltar i vissa finansiella transaktioner samt företags- och fastighetstransaktioner för en klients räkning.

Genom lagen genomförs det så kallade tredje penningtvättsdirektivet i svensk rätt. Den nya lagen ersätter lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Med anledning av den nya lagstiftningen har Advokatsamfundet tagit fram en Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vägledningen är tänkt att fungera dels som en introduktion till den nya lagstiftningen, dels som en hjälp i vissa frågor av praktisk och handläggningsmässig natur. Vägledningen anlägger även vissa synpunkter på en del tolkningssvårigheter som lagstiftningen ger upphov till.

Till Vägledningen

Advokatsamfundet har under 2008 och 2009 anordnat ett antal kostnadsfria kurser om den nya penningtvättsregleringen. Ytterligare fyra sådana kurstillfällen kommer att anordnas den 3 respektive den 20 april 2009.

Läs mer om kurserna!