Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nya penningtvättslagen i kraft

Tredje penningtvättsdirektivet implementerat i Sverige.

Igår, den 15 mars 2009 trädde lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Advokater omfattas av lagstiftningens bestämmelser när de deltar i vissa finansiella transaktioner samt företags- och fastighetstransaktioner för en klients räkning.

Genom lagen genomförs det så kallade tredje penningtvättsdirektivet i svensk rätt. Den nya lagen ersätter lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Mer information om vad penningtvättslagen innebär för advokaterna finns på Advokatnätet. Logga in för att se denna information.