Det är i ljuset (eller snarare mörkret) av den senaste tidens utveckling på den svenska och de internationella kapitalmarknaderna, samt efter att ett antal uppmärksammade affärer, som NBK tagit fram förslagen till ändringar.

Några av de föreslagna ändringarna:

  • Skärpta krav för ”pre announcements”
  • Nya regler för prisdifferenser mellan A- och B-aktier
  • Skärpta regler om återkallelse av erbjudanden
  • Begränsningar i rätten att ändra lämnade erbjudanden
  • Skärpta krav på oberoende vid utfärdande av ”fairness option”
  • Tydligare regler om målbolagsstyrelsens roll
  • Regler om hantering av intressekonflikter i målbolagets styrelse
  • Begränsningar i budgivarens rätt att återkomma med ett nytt erbjudande 

NBK flaggar även för att i ett nästa steg föreslå en utvidgning av reglernas tillämpningsområde till fler marknadsplatser samt att man inför en budpliktsgräns.

Läs hela förslaget här.

Näringslivets Börskommitté bildades 1968 av Stockholms Handelskammare och Sveriges industriförbund, och syftar till att verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Läs mer om NBK här.