Mer än 100 journalister utsätts årligen för hot eller trakasserier från personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller politisk extremism. Motiven är många gånger att påverka journalisterna i deras yrkesutövning. Det visar en ny studie från Säkerhetspolisen.

Som journalist är det inte riskfyllt att bevaka organiserad brottslighet och politisk extremism i sig. Det avgörande är vad och hur man rapporterar. Det kan till exempel vara riskfyllt om rapporteringen innehåller information som tidigare var okänd för rättsväsendet eller om det går emot den bild en grupp vill upprätthålla.
  
Det var under 2008 som Säkerhetspolisen genomförde en omfattande enkätundersökning i samarbete med Journalistförbundet. Resultaten från enkätundersökningen har kompletterats med cirka 80 intervjuer med journalister och personer i mediebranschen samt studier av polisanmälda brott och underrättelseinformation.

Till rapporten Otillåten påverkan mot medier