När den nyutgivna boken Till tryckfrihetens försvar – en ögnasten i ett fritt rike presenterades i Sveriges Radio P1:s program Publicerat på söndagen, deltog  två av bokens författare, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och journalisten Anders R Olsson.

Anne Rambergs kapitel i boken Till tryckfrihetens försvar har rubriken Vem är tryckfriheten till för?

Lyssna på inslaget här.