Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tryckfrihetsförordningen debatterades

Den nuvarande tryckfrihetslagstiftningen innehåller en del tillkortakommanden, men de bör inte lösas genom att riva upp den trehundra år gamla lagen. Det sa Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i söndagens Publicerat i SR P1.

När den nyutgivna boken Till tryckfrihetens försvar – en ögnasten i ett fritt rike presenterades i Sveriges Radio P1:s program Publicerat på söndagen, deltog  två av bokens författare, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och journalisten Anders R Olsson.

Anne Rambergs kapitel i boken Till tryckfrihetens försvar har rubriken Vem är tryckfriheten till för?

Lyssna på inslaget här.