Justitieombudsmannen, JO, kritiserar i ett beslut Kumla-anstalten för att en advokat nekats att tala med sin klient. Det var i maj som advokaten ringde till anstalten, efter ett föreläggande från domstol om att yttra sig i ett pågående mål. Han fick dock inte tala med klienten och denne fick inte möjlighet att ringa upp förrän flera dagar senare.

Enligt Kriminalvården är uppgifterna i anmälan riktiga. Anstalten har rutiner för denna typ av situationer, men de har inte följts vid detta tillfälle. Kriminalvården skriver att det inträffade är ytterst beklagligt.

I beslutet skriver JO Cecilia Nordenfelt att "det är av största vikt att en intagen och hans offentliga försvarare kan ha de kontakter som krävs för att försvararen på bästa sätt ska kunna tillgodose sin klients intressen. Kriminalvården förtjänar allvarlig kritik för det inträffade. Jag noterar att anstalten har vidtagit åtgärder i syfte att förhindra att något liknande händer igen."

Läs beslutet!