Anne Birgitte Gammeljord
Anne Birgitte Gammeljord

Anne Birgitte Gammeljord talade under rubriken Trender och utmaningar för Europas advokater. Hon berättade bland annat om det nu långt gångna arbetet i England med att tillåta Alternative Business Structures, ABS. CCBE oroas starkt av vad som sker i England.

Hon tog även upp frågan om outsourcing, alltså utlokalisering av tjänster till länder med lägre kostnadsläge, och vad som kan bli konsekvenserna om även juridiska tjänster outsourcas.

Vidare talade Gammeljord om pro bono arbete. Hon poängterade att det arbete som advokatsamfunden gör i sina remissyttranden bör betraktas som pro bono-arbete.

Enligt Anne Birgitte Gammeljord har CCBE:s arbetssätt kommit att förändras på så vis att organisationen arbetar mer proaktivt nu än tidigare. Det blir också allt vanligare att CCBE kallas till möte med EU-kommissionen eller parlamentet för att diskutera aktuella frågor.

Advokatsamfundets styrelse och andra intresserade advokater och biträdande jurister lyssnade på CCBE:s ordförande
Advokatsamfundets styrelse och andra intresserade advokater och biträdande jurister lyssnade på CCBE:s ordförande

På seminariet deltog Advokatsamfundets styrelse (seminariet hölls i anslutning styrelsens sammanträde) samt advokater och biträdande jurister.

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten.