Dödstraff är inte förenligt med Rysslands internationella åtaganden, som medlem i Europarådet. Det konstaterade Rysslands författningsdomstol i förra veckan. Det tidigare moratoriet för dödstraff som infördes 1996 blir därmed permanent.

International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) välkomnar beslutet, men uppmanar också Ryssland att ändra sin strafflag, där dödsstraff fortfarande finns i straffskalan, samt att ratificera Europakonventionens sjätte protokoll om avskaffande av dödstraffet.