Hovrätten för Västra Sverige avser att använda e-post i större utsträckning i kommunikationen med myndigheter, advokater och biträdande jurister. Fortsättningsvis kommer domar och beslut i större utsträckning att skickas med e-post.

Läs mer om hovrättens e-postpolicy!