Konstitutionsutskottet enades i mitten av november om att föreslå Jan Landahl och Gudrun Antemar som nya riksrevisorer.

Jan Landahl är född 1950. Han är civilekonom och sedan 2005 förvaltningschef i Regeringskansliet. Gudrun Antemar är född 1958 och sedan 2004 generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Dessförinnan var hon chefsjurist hos Riksåklagaren. Hon är dessutom medlem och en av grundarna av det kvinnliga juristnätverket Hilda.

Jan Landahl föreslås tillträda den 1 januari 2010 och Gudrun Antemar den 1 juli 2010.