Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kritiserad jurist får bli advokat

HD ändrar Advokatsamfundets styrelses beslut

En jurist som drivit egen rörelse under tiden hon kvalificerat sig för att bli advokat beviljas inträde i samfundet av Högsta domstolen, efter att samfundets styrelse avslagit ansökan.

Juristens ansökan om inträde avslogs av styrelsen eftersom tio advokater och en domstol som lämnat referenser hade kritiska synpunkter på kvinnans sätt att utföra sitt arbete. Juristen överklagade beslutet till HD, som alltså ändrar styrelsens beslut.

HD skriver i beslutet att man normalt ska lägga stor vikt vid samfundets uppfattning i inträdesärenden. I detta fall framstår dock kritiken som delvis ogrundad. I andra delar har juristen erkänt att hon gjort fel och lämnat godtagbara förklaringar till misstagen.

Två justitieråd var skiljaktiga i beslutet.

HD beslut Ö 1188-09