Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Regeringen vill effektivisera polisen

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsen har fått regeringens uppdrag att effektivisera polisverksamheten.

Utgångspunkten för regeringens beslut är att polisen måste arbeta effektivare så att resultatet förbättras. Rikspolisstyrelsen ska:

  • verka för att polismyndigheterna har ändamålsenliga organisationer och ledningsstrukturer
  • förbättra utvärderingsverksamheten
  • utöka användningen av tillsyn som en central del av styrningen.

Regeringen vill att Rikspolisstyrelsen ska ställa tydligare krav på polismyndigheterna att förbättra sin ledning och styrning. Rikspolisstyrelsen får därför i uppdrag att analysera ledningsstrukturerna i polismyndigheterna, ta fram förslag till åtgärder för att förbättra ledning och styrning samt verka för att nödvändiga åtgärder genomförs.