Rikspolisstyrelsen har fått regeringens uppdrag att effektivisera polisverksamheten.

Utgångspunkten för regeringens beslut är att polisen måste arbeta effektivare så att resultatet förbättras. Rikspolisstyrelsen ska:

  • verka för att polismyndigheterna har ändamålsenliga organisationer och ledningsstrukturer
  • förbättra utvärderingsverksamheten
  • utöka användningen av tillsyn som en central del av styrningen.

Regeringen vill att Rikspolisstyrelsen ska ställa tydligare krav på polismyndigheterna att förbättra sin ledning och styrning. Rikspolisstyrelsen får därför i uppdrag att analysera ledningsstrukturerna i polismyndigheterna, ta fram förslag till åtgärder för att förbättra ledning och styrning samt verka för att nödvändiga åtgärder genomförs.