Gåvor som ges inom en vänskapsrelation är inte mutor, även om det samtidigt finns ett tjänstesamband mellan givare och mottagare. Det fastslår Högsta domstolen som nu meddelat dom i målet med vinimportören som skänkt en vinkyl till sin offentlige försvarare.

Advokaten som åtalats för mutbrott hade, samtidigt som han var offentlig försvarare åt vinimportören, tagit emot en vinkyl av sin klient. Advokaten friades av Stockholms tingsrätt, men dömdes i februari 2007 av hovrätten till 60 dagsböter.

HD friar dock både advokaten och klienten, som åtalats för bestickning, och konstaterar att det fanns en vänskapsrelation mellan advokatens och klientens familjer, och att gåvor tidigare hade utväxlats mellan dem. Vinkylen kan därmed inte ses som en muta i syfte att påverka advokatens sätt att utföra sitt uppdrag som försvarare.

– Att advokaten skulle frias var väntat. En annan utgång i ansvarsfrågan hade förvånat. Motiveringen imponerar dock inte. Det hade varit önskvärt att HD förhållit sig till ansvarsfrågan på ett mer principiellt plan och inte gömt sig bakom en samlad bedömning med hänvisning till den uppgivna vänskapsrelationen, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en kommentar till domen..

HD mål nr B 1130-07