Reformen En modernare rättegång har inneburit sämre rättsäkerhet i brottmålsprocessen, och bör utvärderas snabbt. Det skriver Advokatsamfundet i en hemställan till Justitiedepartementet.

Samfundet konstaterar i brevet att reformen inneburit många förbättringar, men att det redan nu, knappt ett år efter reformen, är tydligt att det finns stora problem. Inte minst gäller det möjligheten till omförhör av den tilltalade i hovrätterna. Advokatsamfund hemställer därför att en utvärdering av de nya processregler som följt av EMR-reformen görs så snart som möjligt.

Läs brevet!