Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Barroso lovar kommissionär för rättsliga frågor och medborgerliga rättigheter

Tal i Europaparlamentet

EU-kommissionens ordförande Manuel Barroso vill inrätta en särskild kommissionär för rättsliga frågor och medborgerliga rättigheter. Det sa han i ett tal till Europaparlamentet inför sitt omval som ordförande i förra veckan.

Den europeiska advokatorganisationen CCBE har länge arbetat för en tydligare åtskillnad mellan rättsfrågor och säkerhetsfrågor. Enligt CCBE bör EU dock i första hand inrätta ett särskilt generaldirektorat med en högste administrativ chef för rättsfrågorna. Om Barroso också vill skapa detta är ännu inte klart.

Kravet på ett separat generaldirektorat för rättsliga frågor ingår i CCBE:s manifest för ett mer rättssäkert Europa, som antogs inför EU-parlamentsvalet i år.

Läs manifestet!