David Rivkin

Ett år av aldrig tidigare upplev osäkerhet och förändringar. Så beskrev den amerikanske advokaten David W Rivkin det senaste årets tillvaro på den amerikanska advokatmarknaden. Rivkin talade vi ett lunchseminarium på Advokatsamfundet om hur de amerikanska advokatbyråerna hanterat krisen.

Såväl byråernas vinst som vinst per delägare har minskat under 2008 och första halvåret 2009. Rivkin konstaterade också att denna kris skiljer sig från tidigare konjunkturnedgångar på flera olika sätt. Bland annat har inte tvisterna ökat i samma omfattning som de brukar när ekonomin går ner. Klienterna tycks vilja vara säkra på att tjäna på det i slutänden innan de vågar dra igång en tvist. Samtidigt har marknaden för företagstransaktioner i stort sett helt försvunnit.

Effekterna på advokatbyråerna är omfattande. Flera stora byråer har sagt upp jurister, och man har skjutit på planerade nyanställningar. Kostnaderna pressas. Samtidigt märker byråerna en ökad kostnadsmedvetenhet från klienterna, som driver på för sänkta priser och nya arvodesmodeller.

David W Rivkin anade att krisen kommer att sätta varaktiga spår i advokatbranschen, inte minst när det gäller arvodena och klienternas önskan att pressa ner kostnaderna för advokattjänster. Så småningom kommer advokatbyråerna dock säkert att gå stärkta ur krisen, fastslog Rivkin.

David Rivkin

David W Rivkin är verksam vid advokatbyrån Debevoise & Plimpton och specialiserad på internationella skiljeförfaranden och tvister.

Läs mer om David W Rivkin