Sammantaget innebär detta att regeringen under mandatperioden höjt de årliga anslagen till rättsväsendets med drygt 5 miljarder kronor. Utöver denna permanenta höjning har ytterligare närmare 2,5 miljarder i engångsvisa medel tillförts rättsväsendet under mandatperioden.

Anslaget för rättsliga biträden höjs med 200 miljoner kronor i år och 500 miljoner kronor nästa år. Tillskottet beror på att utgifterna för framförallt offentliga försvarare har ökat.

Läs mer!