Det finns bevis för att både israeler och palestinier har begått brott mot den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna i Gazakonflikten. Det fastslår FN:s undersökningsgrupp, ledd av dem respekterade sydafrikanske domaren Richard Goldstone, i sin rapport.

Rapporten pekar på att både israeler och palestinier i stor utsträckning har riktat sin krigföring mot civila, och att civilbefolkningen lidit svårt av detta. Dessutom har det förekommit godtyckliga anhållanden och avrättningar utan rättslig prövning.

Richard Goldstones grupp rekommenderar FN:s säkerhetsråd att noga följa upp situationen i Gaza. Ansvariga myndigheter från båda sidor bör utreda brotten och åtala de skyldiga, och rapportera detta till Säkerhetsrådet inom sex månader. Om myndigheterna inte fullgör sina skyldigheter bör Säkerhetsrådet överlämna situationen till Internationella brottmålsdomstolen i Haag för prövning, fastslår rapporten.

International Bar Association, IBA, uttalar i ett pressmeddelande sitt stöd för Goldstones grupp och dess slutsatser, och uppmanar ansvariga myndigheter i Israel och de palestinska territorierna att utreda och utkräva ansvar för brotten.

Läs mer och ladda hem rapporten!