Den sydafrikanske domaren Richard Goldstone har på FN:s uppdrag lett en grupp som studerat situationen i Gaza. I förra veckan kom hans rapport.

I en debattartikel i New York Times den 17 september sammanfattar Goldstone sina slutsatser. Han skriver bland annat:
”Att skipa rätt i detta fall är nödvändigt, eftersom ingen stat eller beväpnad grupp får stå över lagen. Västliga regeringar står här inför en utmaning eftersom de drivit på för ansvarsutkrävande på ställen som Darfur, och nu måste göra detsamma med Israel, som är en allierad och en demokratisk stat”.

Läs hela debattartikeln