Länk till  Advokaten nr 7 2009 som pdf

Nu finns Advokaten nr 7 2009 ute på nätet. Läs bland annat om:

Vässade vapen mot krigsförbrytarna
Systematiska våldtäkter, fördrivning av hela folkgrupper och massmord har förmodligen funnits lika länge som det funnits krig. Men på senare år märks en allt starkare strävan efter att inte bara skydda enskilda, utan att också lagföra de individer som ligger bakom krigsförbrytelserna.

Asylprocessen – en utvärdering
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg anser att det är dags för en utvärdering av den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden.

Kritik mot delar av reformen ”En modernare rättegång”
Advokatsamfundet kritiserar viktiga delar av reformen En modernare rättegång som man anser äventyrar rättssäkerheten i vissa avseenden. Skälen är tilltalades små möjligheter att komma till tals i hovrätten och svårigheterna att där hålla tilläggsförhör med andra bevispersoner.

Hur länge ska barnets bästa bara vara tomma ord?
"Barnets bästa", blir allt för ofta en tom fras i asylprocessen, menar debattören Anna Lundberg, jurist och filosofie doktor. 

Till Advokaten nr 7

Advokaten nr 7 som pdf-fil