Richard Goldstone har, enligt priskommittén, under flera decennier gjort enastående insatser för att främja rättsäkerhet och mänskliga rättigheter, både i sitt hemland Sydafrika och på högsta internationella nivå.

Från 1994 till 2003 ingick Richard Goldstone i Sydafrikas konstitutionsdomstol. Från 1994 till 1996 var han chefsåklagare för FN-tribunalerna för Jugoslavien och Rwanda. Under perioden 1999-2003 ingick han i Internationella Röda Korsets ”International Group of Advisers”. År 2004 utsågs Goldstone av FNs dåvarande generalsekreterare Kofi Annan att ingå i den kommission som utredde påståenden om korruption och förskingring i FNs ”Oil for Food” program avseende Irak. I mars 2009 utsågs Goldstone av FNs Human Rights Council att leda en undersökningskommission med uppgift att undersöka brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i samband med konflikten i Gaza vid årsskiftet 2008-2009.

Richard Goldstone är för närvarande ”visiting professor” vid Fordham Law School i New York. Under senare år har han också undervisat vid andra av USAs mest framstående juridiska fakulteter, som Harvard School of Law, Georgetown University i Washington och New York University School of Law.

Richard Goldstone mottar priset vid en ceremoni i Stockholm den 3 december. I samband med prisutdelningen kommer han också att hålla en föreläsning över ett ämne med anknytning till rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Stockholm Human Rights Award har instiftats gemensamt av Sveriges Advokatsamfund, International Bar Association (IBA) och International Legal Assistance Consortium (ILAC), och ska delas ut årligen till en person eller en organisation som gjort särskilt framstående insatser för att främja rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Mer information om tid och plats för prisutdelningen och föreläsningen kommer senare.