En tysk medborgare som dömts för grovt narkotikabrott i Sverige ska få tolkhjälp för att gå igenom delar av förundersökningen. Det beslutade Göta hovrätt i en dom i förra veckan.

Den tyske medborgaren dömdes i tingsrätten. I samband med överklagandet begärde mannen och hans ombud att få delar av förundersökningen och tingsrättens dom översatta till tyska. Hovrätten konstaterar att Europakonventionens artikel 6, om rätten att kunna förbereda sitt försvar, innebär en rätt till översättning och tolkhjälp. Enligt hovrätten ska mannen därför få hjälp av en tolk att gå igenom de delar av förundersökningen och domen som han begärt att få översatta.

Läs beslutet!