De auktoriserade rättstolkarna i Sverige har bildat en yrkesorganisation, Rättstolkarna.

Enligt ett pressmeddelande från organisationen är syftet med Rättstolkarna att motverka urholkningen av rättssäkerheten, verka för att förbättra rättstolkarnas arbetsvillkor och bidra till att det blir attraktivt för andra kollegor att satsa på högre kompetens.

Organisationen vill att all tolkning inför domstolar, myndigheter och andra offentliga instanser skall ske med rättstolkkompetens som riktlinje.

Auktoriserad tolk med speciell kompetens i rättstolkning är en skyddad yrkestitel. I dag finns det cirka 200 rättstolkar i Sverige.

Ordförande för Rättstolkarna är Teresa Martinez Axén i Jönköping.