Regeringen beslöt i går den 14 april att ge Domstolsverket i uppdrag att lämna förslag om att inrätta ännu en migrationsdomstol och att lämna förslag till var den nya domstolen bör placeras geografiskt. Domstolsverket ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 december i år.

Att skapa en ny migrationsdomstol för var en åtgärd som ingick i ramöverenskommelsen om asyl- och migrationspolitiken mellan regeringspartierna och Miljöpartiet i början av mars. Enligt överenskommelsen skulle den nya domstolen inrättas för att förkorta handläggningstiderna och öka rättssäkerheten i asylprocessen.

Motivet för att inrätta en ny migrationsdomstol är att tillströmningen av mål till migrationsdomstolarna har varit större än väntat. Dessutom är fördelningen av migrationsmål mellan domstolarna ojämn.

Migrationsdomstolarna prövar överklaganden av Migrationsverkets beslut om utlännings- och medborgarskapsärenden. Dagens tre migrationsdomstolar finns i förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Regeringens uppdrag till Domstolsverket om migrationsdomstolarnas organisation