Regeringen beslöt vid sitt sammanträde i går den 14 april att ge Statskontoret i uppdrag att se över modellen för hur Domstolsverkets timkostnadsnorm ska beräknas. Timkostnadsnormen styr ersättningen av allmänna medel till offentliga försvarare och andra rättsliga biträden.

Advokatsamfundet har länge hävdat att grunderna för timkostnadsnormen är felaktiga och att det medför att ersättningarna till rättsliga biträden blir för låga.

Mer information om Statskontorets översyn av timkostnadsnormen kommer, sedan protokollet från regeringssammanträdet har justerats.