Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i utlänningslagen för att genomföra EU-förordningen (EG) nr 1030/2002 om utformningen av uppehållstillstånd.

EU-förordningen innebär att uppehållstillstånd till medborgare i tredje land ska utfärdas som en separat handling – ett uppehållstillståndskort. Uppehållstillståndskortet ska innehålla ett lagringsmedium med innehavarens ansiktsbild och fingeravtryck, ”biometriska kännetecken”. Regeringen föreslår nya bestämmelser om bland annat skyldighet för utlänningar att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck.

Förslaget bygger på ramöverenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet om asyl- och migrationspolitiken.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Prop. 2010/11:123 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort