Länk till Advokaten nr 6 2011 som pdf.

Läs bland annat om:

Medling: Viktig möjlighet till upprättelse för unga
Medling vid brott kan hjälpa både förövare och brottsoffer. I dag ska alla unga erbjudas medling när de begått brott. Men det är mycket stora skillnader mellan kommunerna, både i när man erbjuder medling och hur medlingen utformas. Medlings­organisationen i landet blir därför otydlig och rättsosäker.

Generalsekreteraren: Ta strid för de demokratiska grundvärderingarna

Timkostnadsnormen: Enkät kan ge underlag för förändring

Tjurskalliga hellre än beställsamma
Läs Bengt Göranssons gästkrönika

Till Advokatens startsida

Till Advokaten nr 6 2011 som pdf