Vi söker en eller flera jurister som har goda juridiska kunskaper för tidsbegränsad anställning, som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit.

Anställningen innefattar i huvudsak att handlägga disciplin- och inträdesärenden, författa förslag till beslut i disciplinärenden samt i viss utsträckning att vara sekreterare i Advokatsamfundets disciplinnämnd m.m. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmänhet. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing och stf. chefsjuristen Heléne Lövung, telefon 08-459 03 00.

Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg och uppgift om tillträdesdag skickas till Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm eller till info@advokatsamfundet.se.

Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 9 september 2011.

Ytterligare information om Advokatsamfundet finns på Advokatsamfundets webbplats.

Alla Sveriges drygt 4 900 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt 1 800 biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed. Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 30 anställda.