Barnombudsmannen riktar idag hård kritik mot Sveriges behandling av unga i landets häkten.

År 2009 riktade Europarådets tortyrkommitté kritik mot Sverige för förhållandena i häktena, i synnerhet när det gällde barn. Barnombudsmannen har nu genomfört en uppföljning av Tortyrkommitténs undersökning, och konstaterar att det fortfarande finns stora brister. Bland annat hålls många barn och unga häktade tillsammans med vuxna. Många är belagda med restriktioner under långa perioder, vilket uppges kunna orsaka allvarliga hälsoproblem hos unga.

I sin debattartikel uppmanar Barnombudsmannen regeringen att begära uttömmande information från relevanta myndigheter om skälen till att så många barn placeras i häkte och varför restriktioner används i så hög utsträckning. Regeringen bör också låta utreda om restriktioner ska få användas mot barn och om så ändå blir fallet hur skadeverkningarna i så fall ska kunna begränsas.

Läs debattartikeln!