ITechLaw, den internationella organisationen för teknikrelaterad rätt, grundades 1971 under namnet Computer Law Association och fyller alltså 40 år i år. ITechLaw håller sin europeiska konferens i Oslo den 20–21 oktober.

Programmet för ITechLaw-konferensen i Oslo

Anmälan till ITechLaw-konferensen i Oslo

Lokalt i Sverige äger ett frukostseminarium om ”agil utveckling” rum den 16 september kl. 8.00–9.30 (frukost serveras från kl. 7.30) i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20 i Stockholm. Daniel Westman, rättsinformatiker från Stockholms universitet, och representanter för leverantörer och beställare medverkar. Anmälan till Jenny Jarl senast den 13 september.