Ett frukostseminarium om ”agil utveckling” äger rum den 16 september kl. 8.00–9.30 (frukost serveras från kl. 7.30) i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20 i Stockholm. Daniel Westman, rättsinformatiker från Stockholms universitet, och representanter för leverantörer och beställare medverkar. Anmälan till Jenny Jarl senast den 13 september.