Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Frukostseminarium om ”agil utveckling”

IT-rättsinriktat seminarium den 16 september i Stockholm.

Ett frukostseminarium om ”agil utveckling” äger rum den 16 september kl. 8.00–9.30 (frukost serveras från kl. 7.30) i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20 i Stockholm. Daniel Westman, rättsinformatiker från Stockholms universitet, och representanter för leverantörer och beställare medverkar. Anmälan till Jenny Jarl senast den 13 september.