Mer än 28 000 behöriga sökte in till de sex juristutbildningarna i landet den här höstterminen. Av dem hade 6 000 juristprogrammet som sitt första val. Av de sökande blev 1 400 antagna till utbildningen.

Juristprogrammet finns vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå och Örebro.

Juristprogrammen i Stockholm och Uppsala var de två mest sökta högskoleutbildningarna i landet över huvud taget. Fyra av juristprogrammen finns med bland de sex mest sökta utbildningarna.

Antal sökande till juristprogrammen
(antal förstahandsval inom parentes)

  • Stockholms universitet: 6 096 (1 777)
  • Uppsala universitet: 5 475 (1 142)
  • Lunds universitet: 5 138 (1 413)
  • Göteborgs universitet: 4 914 (1 074)
  • Örebro universitet 3 642 (433)
  • Umeå universitet: 3 035 (323)

Lunds universitet kräver högst antagningspoäng: 21,90 av totalt 22,50. Antagningspoängen för Uppsala, Göteborgs och Stockholms universitet är något lägre: 21,20.

Fler kvinnor än män söker och antas till juristprogrammet, liksom tidigare år.

Av de 28 000 som sökte till juristutbildningarna var 17 000, eller 61 procent, kvinnor. Knappt 3 800 kvinnor hade juristprogrammet som sitt förstaval. Av de kvinnor som sökte blev knappt 800 antagna till utbildningen. Omkring 11 000 män sökte. Av dem hade 2 300 juristutbildningen som sitt förstaval. Av de sökande männen antogs 600.

Läs mer på antagningsstatistiksidorna hos Verket för högskoleservice

Läs mer om juristutbildningarna i Advokaten nr 5/2011