Den internationella advokatorganisationen IBA:s (International Bar Association) institut för mänskliga rättigheter, IBAHRI, har publicerat en rapport om domstolarnas och advokatkårens oberoende i Syrien. Rapporten är resultatet av IBAHRI:s besök i Syrien under mars 2011.

IBAHRI är allvarligt oroat över det syriska advokatsamfundets brist på oberoende och konstaterar att både den syriska staten och advokatsamfundet sätter upp hinder för advokater som åtar sig fall som rör politiska dissidenter.

IBAHRI uttrycker särskilt stark oro över att det syriska advokatsamfundet vid många tillfällen inte har erbjudit hjälp till människorättsadvokater som har förföljts av syriska staten, utan i stället har använt sina befogenheter till att driva disciplinärenden mot advokaterna i tillägg till brottmålsprocesserna mot dem.

I rapporten uppmanar IBAHRI nuvarande och kommande regeringar i Syrien att genomföra radikala förändringar för att komma tillrätta med problemen, och lämnar en rad rekommendationer till regeringen och till det syriska advokatsamfundet.

Läs IBAHRI:s rapport Human Rights Lawyers and Defenders in Syria: A Watershed for the Rule of Law