Rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen, CCBE, och den amerikanska advokatorganisationen American Bar Association, ABA, är oroliga över förändringar av advokatväsendet i Europas krisdrabbade länder.

Krav från Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden har fått regeringarna i Grekland, Irland och Portugal att lägga fram förslag om ingripande förändringar av advokatväsendet.

 I Irländska republiken har regeringen föreslagit att ett nytt kontrollorgan för advokater ska skapas, bestående av sju icke-advokater och fyra advokater. Justitieministern ska utse alla ledamöterna i det nya kontrollorganet, som ska ha hand om all reglering av advokatyrket i republiken, inklusive disciplintillsyn och behandling av klagomål mot advokater. Regeringen ska också kunna avsätta kontrollorganets ledamöter.

CCBE och ABA har skrivit ett brev till Internationella valutafonden, där organisationerna uttrycker sin oro över utvecklingen. De framhåller särskilt att det irländska regleringsförslaget tydligt bryter mot en av advokatyrkets kärnprinciper: reglering av advokatväsendet oberoende av regeringsmakten, genom självreglering, som i Europa, eller genom domstolar, som i USA.

Advokatorganisationerna CCBE och ABA är allvarligt oroade över att utvecklingen, med ändringsförslag utifrån rent ekonomiska motiv, ska skada rättsstaten, advokatens roll i samhället och den enskildes möjligheter till advokathjälp.

CCBE:s och ABA:s brev till IMF